You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

Az EIRENE rendszerelemei

Az EIRENE rendszerelemei


Az EIRENE szolgáltatásokra vetített rendszerstruktúrája a következő ábra szerint foglalható össze:
A rádiókommunikációs struktúra

Maga a GSM-R (GSM) rendszer cellás, duplex rádiórendszer, amely FDMA/TDMA (frekvencia-időosztásos többszörös hozzáférés) csatornaosztást alkalmaz. A GSM-R hálózatban a 876-880 MHz-es frekvenciatartományban történik az uplink, azaz a mobil állomások adása és a bázisállomások vétele; és a 921-925 MHz-es tartományban a downlink, azaz a bázisállomások adása és a mobil állomások vétele. Ahogy azt az alábbi ábra is mutatja, ez a 2x4 MHz-es sáv szomszédos a GSM kiterjesztett 880-915, 925-960 MHz-es tartományaival.
GSM csatornakiosztás

A rádiófrekvenciás (RF) csatornaosztás 200 kHz. Egy duplex csatornapáron 8 időrés kerül átvitelre. Egy forgalmi csatorna (1 időrés) 16 kbit/s átviteli sebességű, amiből legfeljebb 14,4 kbit/s a hasznos átviteli sebesség.
A GSM-R rendszer négy alapvető hálózati alrendszerre osztható (Balás (2)):
  • OMS – Üzemeltetési és fenntartási alrendszer,
  • NSS – Kapcsolástechnikai alrendszer,
  • BSS – Bázisállomás alrendszer,
  • MS – Mobil állomás alrendszer (készülék + SIM).

Az MS az előfizetői mobilkészülék a hozzátartozó SIM kártyával. A BSS vezérli magát a rádiókapcsolatot a mobil eszközzel. Az NSS teljesíti a másik előfizetőhöz történő kapcsolásokat, míg a teljes hálózatfelügyeletet az OMS látja el.
A GSM-R hálózati rendszere

Az egyes alrendszerekről lásd a vonatkozó menüpontokat!

Lap teteje