You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

EIRENE direkt mód

A közvetlen (direkt) mód


Direkt módú kommunikációnak nevezzük azt a kommunikációt, amely nem vesz igénybe semmilyen földi infrastruktúrát, csak a készülékek és a légtér biztosítja a kapcsolatot – ilyen a hagyományos értelemben vett walkie-talkie is. Alkalmazása akkor válhat szükségessé, ha rövid hatótávolságú visszaesési szintet szükséges biztosítani a normál mobiltelefon szolgáltatás hibája esetén, illetve ha távoli, mobilkommunikáció számára nem elérhető körzetben akarunk rövid hatótávolságú kapcsolatot létrehozni. Valós igényként jelentkezhet továbbá olyan nagyállomási kiszolgáló körzetek területén, ahol a GSM-R földi infrastruktúra tehermentesítésének nagy jelentősége van (pl. túlterheltség, kapacitáshiány).
A direkt mód megvalósítása opcionális. A rendszer hatótávolsága mintegy 2000 méterre tehető, csak hangtovábbításra alkalmas, a kapcsolat-igazoló jelzést is ideértve. Nyílt csatornájú kommunikáció, azaz a hatósugárban lévő valamennyi – adott csatornán üzemelő – készülék fogadja az átvitelt. A direkt mód alkalmazásakor legalább egy csatornát e célra kell biztosítani. Több csatorna esetén a felhasználónak lehetőséget kell biztosítani a kívánt csatorna manuális kiválasztására. A normál és direkt mód párhuzamos alkalmazásakor az átkapcsolhatóságot egyszerűen, de vétlen kezeléstől óvott módon kell biztosítani. Amennyiben a direkt mód a normál üzem visszaesési szintjeként működik, akkor akusztikus és vizuális jelzésnek kell felhívnia a figyelmet arra, ha a normál mobilszolgáltatás visszatér.
A készüléken a PTT gomb megnyomásával lehet beszédet kezdeményezni.
Az alapkészülék egyszerű kivitelű, a következő lehetőségekkel:
  • direkt mód ki/bekapcsolása,
  • PTT funkció,
  • csatornaválasztás,
  • hangerő-szabályozás,
  • töltési szint kijelzése kézibeszélőknél.

A készülék maximum 1 watt átviteli teljesítményű, -107 dBm érzékenységű. Csatornakiosztásai:
876.0125 MHz (közös elérési csatorna)
876.1250 MHz
876.0375 MHz
876.0500 MHz
876.0625 MHz

A direkt módban kommunikáló kézibeszélő teljes feltöltéstől fogva legalább 8 óra üzemidőt kell tudjon biztosítani az alábbi bontásban:
20% adás,
20% fogadás,
60% készenlét.

Megjegyezzük, hogy bár az EIRENE specifikációk (FRS és SRS) opcióként tárgyalják a direkt módot, a TETRA-hálózattól eltérően a GSM rendszerben csak most kezdődött el gyakorlati megvalósítása a gyártók részéről.

Lap teteje