You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

EIRENE funkcionális címzés

Funkcionális címzés


A funkcionális számozás (functional number) azt jelenti, hogy minden előfizető a meglévő telefonszáma mellé funkcionálisan kiosztott telefonszám(ok)ra is bejelentkezhet. Így például egy adott vonat vezető jegyvizsgálója mindig ugyanazon a funkcionális hívószámon lesz felhívható, attól függetlenül, hogy éppen ki és milyen telefonnal tölti be ezt a szolgálati beosztást. Ehhez tehát a dolgozóknak nem kell egymás kezébe adniuk ugyanazt a mobiltelefont, hanem amikor az előfizető a munkája során például a 747-es vonat vezető jegyvizsgálójává válik, akkor telefonja segítségével bejelentkezik erre a funkcionális számra a **214*...# kóddal, a ... helyén az adott funkcionális hívószámmal. Innentől fogva ő ezen is hívható a saját telefonszáma mellett. Amikor a vonat a végállomásra ér és az előfizető már nem tölti be ezt a beosztást, akkor kijelentkezik (##214*...#), majd amikor szükséges, bejelentkezik a következő szolgálati beosztásra.
A be- és kijelentkezés a telefon menüpontjainak a segítségével történik. Néhány gombnyomás segítségével egyszerűen megoldható, és lekérdezhető az is, hogy az előfizető minek jelentkezett be, illetve az, hogy egy adott funkcionális hívószámra ki van éppen bejelentkezve (*#214...#). A rendszernek egy felhasználó legalább három funkcionális hívószámra történő bejelentkezését kell lehetővé tennie, ugyanakkor meg kell akadályoznia egy funkcionális hívószám több felhasználó általi egyidejű használatát. A kijelentkezést alapesetben a bejelentkezett felhasználó végzi, de lehetőség van arra, hogy egyes felhasználók kijelentkeztethessenek felhasználókat adott funkcionális hívószámról. Erre szüksége lehet üzemeltetői oldalról (##214*...*88*MSISDN*#), ha egy funkcionális hívószám már nem érvényes, de nem történt meg a kijelentkezés; és mindennapi lehetősége adott például annak is, hogy egy mozdonyvezető a vonatút végén a vonatszámhoz tartozó valamennyi funkcionális hívószámról kijelentkeztessen. A harmadik eljárás a funkcionális hívószámra való újra bejelentkezés (re-registration). Az EIRENE hálózatok közötti roaming zökkenőmentes biztosítása céljából a rendszernek lehetővé kell tennie a funkcionális számra történő újra bejelentkezést, ami egy automatikus kijelentkezést követő automatikus bejelentkezést jelent.
A funkcionális hívószámok segítségével a pályaszám ismeretében bármely mozdony felhívható, függetlenül attól, hogy éppen hol tartózkodik és milyen feladatot lát el. A vonatszám alapján bármely vonat mozdonya is felhívható, akkor is, ha nem ismert, hogy melyik mozdony továbbítja azt. A vasutak közötti roaming szerződések megkötése után akkor is felhívható lesz az előfizető ugyanazon funkcionális hívószám segítségével, ha nem a saját országa területén tartózkodik.
A számkiosztási rendszernél tárgyaltaknak megfelelően a funkcionális hívószámok alapvetően három egységből állnak:
  • hívástípus (CT – Call Type),
  • felhasználó azonosító szám (UIN – User Identifier Number),
  • funkció kód (FC – Function Code).

A hívástípus meghatározza, hogy például csoport-, körözvény-, vonat-, kocsi-, mozdony- vagy egyéb hívásról van-e szó. Azazonosító szám járművek hívásakor a vonatszám, a mozdonyszám vagy a kocsiszám; csoportok, dolgozók hívásakor pedig a szolgálati hely azonosító kódja, amely az UIC ajánlás alapján 5 számjegy. A funkció kód legfeljebb 4 számjegy, szöveges karaktereket nem tartalmazhat. A konkrét munkakört vagy berendezést határozza meg a járművön, illetve a konkrét beosztást egy csoporton, szolgálati helyen belül. Példának tekintsük a 747-es gyorsvonat vezető jegyvizsgálójának (20074710) és egy tolatócsapatnak (6180365003) a funkcionális hívószámát (Balás).
Példa funkcionális hívószámra

A funkcionális számozási rendszer jelentős része a nemzetközi előírások alapján van feltöltve, azonban nemzeti alapokon definiálható számmezők is vannak, hogy az országonként, illetve vasutanként fellépő sajátságokat is ki tudja szolgálni. Itt is felfedezhető tehát az a mindenre kiterjedő alapelv, hogy csak a minimálisan szükséges alapokat szabványosították kötelező bázisként. A funkcionális számmal történő hívás esetén az intelligens hálózat a GSM-R hálózaton belül megkeresi azt a regisztrált résztvevőt, aki abban az időpontban a meghívott funkcióban található, azaz a hálózat gyakorlatilag automatikusan elvégez egy hívásátirányítást.

Lap teteje