You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

Szerzői jogok

A honlap használatáról


Kérjük figyelmesen olvassa el a honlap használatával kapcsolatos információkat!
Köszönjük!


Szerzői jog
Ön jogosult a 4e-lapokat olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Az itt leírtakon kívül a honlapok tulajdonosa semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.
A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, video, animáció stb.) csak a tulajdonos előzetes, írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie a sajtóról szóló (1986: II. tv.), a Büntető Törvénykönyvről szóló (1978: IV. tv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló (1957: IV. tv.), valamint a Szerzői jogról szóló (1999: LXXVI. tv.) törvények megfelelő paragrafusainak. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.
A 4e-lapokra utaló hivatkozások (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban. A tulajdonos azonban fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen és annak megszüntetését kezdeményezze. A kapcsolódás elhelyezéséről, illetve más linknek a honlapon történő megjelentetési igényéről az admin@etcs.hu elektronikus postafiók címen kérünk bejelentést tenni. Ugyanitt kaphat tájékoztatást honlapunk anyagainak felhasználásával kapcsolatban is. Kérjük, hogy a levélben nevét, elektronikus postacímét és a felhasználás kívánt módozatát írja le.

A honlap tartalma
A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, a honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére a tulajdonos és a szerkesztők nem adnak garanciát. Sem a tulajdonos, sem a szerkesztők nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve korlátozás nélkül bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a 4e-lapokra történő belépésből vagy azok használatából erednek.
A tulajdonos fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Kapcsolódó honlapok
A 4e-lapok tartalmazhatnak olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a 4e-lapok csupán hozzáférést közvetítenek, azonban sem a tulajdonos, sem a szerkesztők nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezekért a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a tulajdonos vagy valamely szerkesztő átnézte vagy jóváhagyta.

A honlap használata
A honlap tökéletes megjelenítéséhez legalább 800x600 pixeles képernyőfelbontás ajánlott. Felbontásból eredő olvashatósági problémák esetén kérjük vizsgálja meg, hogy:
  • böngészője ablaka maximális méretre van-e kapcsolva;
  • vannak-e - ideiglenesen - kikapcsolható ablakelemek a böngészőablakban (ilyen például a kedvencek oszlopsáv, különböző eszköztárak, Windows Vista Sidebar, stb.);
  • növelhető-e képernyőjének felbontása.

Az ActiveX vezérlő és a (java)scriptek futtathatóságát tegye lehetővé böngészője beállításaiban. A 4e-lapok semmilyen személyes információt nem tárolnak.

If you have any request or question concerning 4e-pages (information, permission, etc.), please contact us at admin@etcs.hu.
Give "ERTMS" as the subject of the e-mail.
Thank you.

Wenn Sie Fragen oder Bitten gelegentlich der 4e-Platten haben (Information, Bewilligung usw.), bitte träten Sie sich mit uns in Verbindung durch admin@etcs.hu E-Mail Adresse.
Als Thema der Nachricht schreiben Sie bitte das Wort „ERTMS“.
Danke schön!

Si vous avez quelque demandes ou questions en relation avec 4e-pages, entrez en contact avec nous par admin@etcs.hu e-mail, s'il vous plaît.
Donnez "ERTMS" comme sujet de l'e-mail.
Merci beaucoup.


Kérjük a fentiek tudomásul vételét és betartását, nem csak a honlap tulajdonosa és kezelői miatt, hanem a forrásként hivatkozott szerzők és cégek jogainak tiszteletben tartása végett. Köszönettel:

Jóvér Balázs - adminisztrátor
Horváth Gyula - tesztelő

Lap teteje