You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

Források

Források jegyzéke


Aranyosi-Mosóczi – Aranyosy Zoltán, dr. Mosóczi László – Az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) bevezetése a MÁV hálózatán – Vezetékek Világa, 1996/1. szám

Balás – Balás Elemér – A vasúti mobilrádiózás jelene: a GSM-R – Vezetékek világa, 2002/3. szám

Balás (2) - Balás Elemér – A GSM-R Európában – Vezetékek világa, 2004/2. szám

BMF - www.kando.hu/hti/hasznos/gsm.PDF

http://www.ertms.com - http://www.ertms.com/faq.html – 2005

Poós – Poós Krisztián - A GSM hálózat

Szeged – http://www.gdszeged.hu/kapcsolat/comenius/
team/mobil1/gsm_alap/merfold.htm – 2006

Vincze (1) – Vince Béla György – ETCS-szel támogatott vonali sorompók szimulációs vizsgálata – diplomamunka, BME 2002.

Vincze (2) – Vince Béla György – GKM ETCS előadás "A vonatbefolyásolás története" címmel – 2006. június 16.

Ezúton is köszönet mindenkinek!