You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

EIRENE többmozdonyos üzem

Többmozdonyos üzem


Előfordul, hogy egy vonat továbbításában nem csak egy mozdony vesz részt. Ha nincs elérhető fedélzeti összekötetés (fizikailag, vagy inkompatibilitás), akkor a vezérgép mozdonyvezetője állandó rádiókapcsolatot kezdeményezhet a többi aktív vezetőállással az EIRENE hálózat alkalmazásával. A hívás az EIRENE specifikáció többrésztvevős hívásszolgáltatásán (multi-party) alapul.
A hívást a vezérmozdony vezetőállásából lehet kezdeményezni (lásd ábra lent), felépülését követően valamennyi mozdony MMI-a speciális kijelzéssel tájékoztat a többmozdonyos hívásról. A hívás prioritása 3-as, azaz a vasútüzemi hívások családjába tartozik. Ha a hívás folyamán valamelyik mozdonyvezetővel megszakad a kapcsolat (hiba, vagy tartásba tétel), akkor erről a vezérmozdony kijelzője tájékoztatja a mozdonyvezetőt. A vezérmozdony mozdonyvezetőjének lehetősége van bármelyik másik mozdonyvezetőt kivenni a csoporthívásból, továbbá kizárólag ő képes a hívás befejezésére, amiről természetesen a többi résztvevőt tájékoztatni szükséges.
A vasútüzem sajátosságai miatt lehetővé kell tenni azt is, hogy egy irányító bekapcsolódhasson a többrésztvevős hívásba. Ha a hívást az irányító kezdeményezi, akkor a bekapcsolás automatikusan történik, az irányító funkcionális azonosítójának kiírása mellett.
Többrésztvevős hívás kezdeményezésének folyamata

Lap teteje